Още

Още

Промоции


Warning: preg_replace() expects at least 3 parameters, 2 given in /home/presa2ag/public_html/game.php on line 26

Играй и спечели с Хипер и Споко

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

„Играй и спечели с Хипер и Споко”

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1 Промоционалната игра се организира от търговско дружество „Престиж-96” АД, ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново 5000, ул. „Дълга Лъка“ № 6 (наричано по-долу „ОРГАНИЗАТОРА”). Изпълнители на промоцията са „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626 (и двете дружества наричани по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛИ“).

1.2. Условията на промоционалната игра (наричани по-долу “Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет адрес www.prestige-promo.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: 0888423069 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната). Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

1.3. Промоционалната игра е с период на продължителност от 03.06.2019 г. до 14.07.2019 г. и се организира и провежда на територията на Република България.

1.4. Промоционалната игра се организира от ОРГАНИЗАТОРА и провежда от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява предметните награди за участниците, спечелили от нея.

1.5. В промоционалната игра могат да участват всички физически лица с местожителство в Република България, които са на възраст над 18 години и са дееспособни (съгласно условията на българското законодателство) за участие в играта, с изключение на служителите на дружества “Престиж-96” АД, „НЕТ АДВАНС“ ООД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

 1. II. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

 

2.1. Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра са следните, произвеждани от него тунквани вафли:

 

 • Вафла тунк. ТРОЯ Класик 32г
 • Вафла тунк. ТРОЯ Макси 49г
 • Вафла тунк. ТРОЯ GOLD 32г
 • Вафла тунк. ПРЕСТИЖ 32г
 • Вафла тунк. СПОКО 32г
 • Вафла тунк. СПОКО MAXI 49г
 • Вафла тунк. СПОКО XXL 75г
 • Вафла тунк. ХИПЕР Класик 55г
 • Вафла тунк. ХИПЕР Лешник 55г
 • Вафла тунк. ХИПЕР BLACK 55г
 • Вафла тунк. ХИПЕР Ром 55г
 • Вафла тунк. ХИПЕР JUMBO 70г
 • Вафла тунк. ХИПЕР HAMMER 70г
 • Енергиен бар 100% POWER Протеин 40г
 • Енергиен бар 100% POWER Гуарана 40г
 • Енергиен бар 100% POWER Женшен 40г

 

III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

 

 1. Механизъм и регистрация за участие в играта

 

3.1 През периода на провеждане на Промоцията, желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти на „Престиж-96“ АД, участващи в Промоцията и посочени изчерпателно в чл. 2.1 по-горе, на стойност минимум 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) с ДДС.

ВНИМАНИЕ: Необходимо условие е общата стойност на покупката да бъде записана на ЕДНА касова бележка. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

 

3.2. За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige–promo.bgномера на касовата бележка (фискалния бон), за закупени продукти на „Престиж-96“ АД при условията на чл. 3.1. За да направи участникът валидна регистрация, е необходимо да попълни следните полета (всички са задължителни) на уеб сайта:

– да въведе номера от касовата бележка (фискалния бон);

– да въведе име и фамилия;

– да въведе мобилен номер;

– captcha code – посочващ, че потребителят не е „робот“;

– да посочи за коя от четирите вида награди ще играе;

– да потвърди чрез чек-бокс, че:

 1. Че ще запази и предаде касовата бележка на куриера при спечелване на награда;
 2. След като внимателно се запознае с Официалните правила на промоцията, да потвърди, че е съгласен с тях.
 3. След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни.

 

3.3. С регистрацията си за участие в Играта, Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоцията.

 

3.4. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

 

3.5. С регистрацията за участие в Играта, Участниците се включват в томбола за наградите, описани в т. 4.1. от настоящите Правила, която ще се проведе на 15.06.2019 г.

 

3.6. Всяка регистрация, извършена преди 0:00ч. на 03.06.2019 г. или след 23:59ч. на 14.07.2019 г. ще бъде невалидна и няма да участва в Играта.

 

3.7. Всеки участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен чрез SMS при спечелване на награда.

 

3.8. Всеки участник може да спечели най-много 3 (три) награди с участието си в играта.

 

3.9. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

 

 1. Награди, теглене и обявяване на печелившите участници.

4.1. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

 • 50 (петдесет) броя раници, с размери 40 х 30 х 15 сантиметра, брандирани с лого на футболен клуб „Барселона“;
 • 50 (петдесет) броя раници, с размери 40 х 30 х 15 сантиметра, брандирани с лого на футболен клуб „Ливърпул“;
 • 50 (петдесет) броя раници, с размери 40 х 30 х 15 сантиметра, брандирани с лого на футболен клуб „Манчестър Юнайтед“;
 • 50 (петдесет) броя раници, с размери 40 х 30 х 15 сантиметра, брандирани с лого на футболен клуб „Реал Мадрид“

 

4.2. Наградите ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

 • 50 (петдесет) броя раници с лого на футболен клуб „Ливърпул“ ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип след приключване на промоцията на 15.07.2019 г. В тегленето ще участват всички участници, избрали при регистрацията на касовата бележка да участват в томболата за раница на футболен клуб „Ливърпул“.
 • 50 (петдесет) броя раници с лого на футболен клуб „Манчестър Юнайтед“ ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип след приключване на промоцията на 15.07.2019 г. В тегленето ще участват всички участници, избрали при регистрацията на касовата бележка да участват в томболата за раница на футболен клуб „Манчестър Юнайтед“.
 • 50 (петдесет) броя раници с лого на футболен клуб „Барселона“ ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип след приключване на промоцията на 15.07.2019 г. В тегленето ще участват всички участници, избрали при регистрацията на касовата бележка да участват в томболата за раница на футболен клуб „Барселона“.
 • 50 (петдесет) броя раници с лого на футболен клуб „Реал Мадрид“ ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип след приключване на промоцията на 15.07.2019 г. В тегленето ще участват всички участници, избрали при регистрацията на касовата бележка да участват в томболата за раница на футболен клуб „Реал Мадрид“.

4.2.1. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

4.3. Определянето на участниците, спечелили наградите по т.4.2., ще бъде извършено на 15.07.2019г.

 

4.4. Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на томболата на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

 

4.5. В срок до края на деня, следващ датата на провеждане на томболата, ОРГАНИЗАТОРЪТ или ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ уведомяват печелившите участници за спечелената награда по т.4.2. чрез смс съобщение на мобилния телефон на участника, посочен в регистрационната форма за участие в Играта.

 

4.6. Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888 423 069 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 4.5 и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази съответната касова бележка. В случай че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, той губи правото да получи награда, а ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си да предостави наградата на друг печеливш.

 

4.7. Независимо от горепосоченото, участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоцията, за да се информират за резултатите от томболата. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, в случай че участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

 

 1. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ касов бон; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ касов бон; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на ОРГАНИЗАТОРА, като ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото и възможността да потърси съдействие от Национална агенция по приходите и териториалните й поделения, в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с касовите бележки, участващи в промоцията.

 

 1. Получаване на наградите

 

5.1. Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на ОРГАНИЗАТОРА с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след получаването на данните за доставка по реда на чл. 4.6.

 

5.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

 

5.3. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.

 

5.4.  Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касова бележка за закупени продукти на „Престиж-96“ АД, отговарящи на условията на чл. 3.1. Касовата бележка следва да съдържа номера, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовата бележка е повредена, дефектна, номера е нечетлив, или номера от нея не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

 

 1. IV. ДРУГИ

 

4.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

 

4.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

 

4.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволителна или бавно извършена регистрации на интернет адреса www.prestige-promo.bg.

4.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.prestige-promo.bg.

 

4.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай, новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.prestige-promo.bg.

 

4.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.prestige-promo.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.

 

4.7. При регистрирането на значителен брой кодове от касови бонове или при регистриране на един код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, и в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

 

 1. Връзка с Организатора

 

За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се обадят на телефон 0888 423 069 (според тарифния план на абоната) от 09:00 до 20:00 часа всеки ден, с изключение на официалните празнични дни за 2019 година, за да получат необходимата информация.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Защита на личните данни

 

5.1. Организаторът на промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни и се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.

 

5.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни.

 

5.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: име и фамилия на участника в промоцията, телефонен номер на участника в промоцията и три имена на печелившите в промоцията (име, презиме, фамилия), както и адрес за доставка на печелившите.

 

5.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

5.4.1. администриране на промоционалната кампания;

5.4.2. идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата;

 

5.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Общи условия участникът декларира изрично:

5.7.1. че предоставя свои собствени лични данни;

5.7.2. че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;

5.7.3. изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно условията, посочени в същите;

 

5.9. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.

 

5.10. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

5.11. Организаторът определя ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

 

5.12. Организаторът ще обработва личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период:

5.12.1. При идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоцията;

 

5.13. Личните данни на участвалите, но неспечелили участници, се унищожават след края на промоцията.

 

5.15. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора има право на:

5.15.1. информация за процесите на обработка;

5.15.2. достъп до обработваните лични данни;

5.15.3. преносимост на личните данни;

5.15.4. коригиране на неточни данни;

5.15.5. ограничаване на обработването;

5.15.6. възражение за обработването пред Организатора, КЗЛД или компетентния съд;

5.15.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен);

 

5.16. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

 

5.17. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

 

 

Нови продукти

Престиж чаени бисквити 364г

Престиж чаени бисквити 364г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Как са се родили бисквити

Как са се родили бисквити

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top