Още

Още

Промоции

Търговска промоция „Зарадвай любим човек с Мираж!“ в ©МЕТРО Кеш енд Кери България

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес https://www.prestige96.bg/bg/promo.
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в търговските обекти и магазините по т. 10.2
 • 1.3. Промоцията „Зарадвай любим човек с Мираж!“ се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквити с марката Мираж.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Зарадвай любим човек с Мираж!“, наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 00:00 ч. на 06.03.2019 г. и продължава до 24:00 ч. на 19.03.2019 г. или до изчерпване на скреч картите за участие в съответния търговски обект.
 • 2.2. Във всеки един от търговските обекти и магазините, посочени по т.10.2 (наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за провеждане на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2  търговски обекти и магазини, намиращи се на територията на Република България.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 06.03.2019 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските обекти, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

МИРАЖ БОРОВИНКИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ ВИШНИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ КАЙСИИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ КЪПИНИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ МАЛИНИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ СМОКИНИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ ЯГОДИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят 3 (три) броя МЕТРО единици (МЕ) продукти от марката Мираж, описани в т.4.1. и участващи в Промоцията, от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 търговски обекти и магазини.
 • 5.2. Срещу покупката на минимум 3 (три) броя МЕТРО единици (МЕ) продукти от марката Мираж, участникът ще получи скреч карта (карта, на която има празно поле, на което има зона, която следва да бъде изтрита от потребителя) от вход клиенти на МЕТРО магазина. При изтриването на определеното за целта поле, потребителят веднага ще разбере дали печели награда или не, след като види изписана една от следните три опции:
 • Опитай пак! – потребителят не печели награда.
 • Честито, печелите бижу Crystal Zone, създадено с кристали Swarovski®! – потребителят печели бижу Crystal Zone, създадено с кристали Swarovski®, съгласно т. 6.1.1. и  ваучер за отстъпка в размер на 20 % от всяка покупка за сума до 145,00 лв. в магазин Crystal Zone.
 • 5.3. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт https://www.prestige96.bg/bg/promo.
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1 Бижу Crystal Zone, създадено с кристали Swarovski®, размер 10мм, общо 5 500 бр., разпределени в търговските обекти и магазините по т. 10.2
 • 6.1.2. Ваучер за отстъпка в размер на 20 % от всяка покупка за сума до 145,00 лв. в магазин Crystal Zone за всички бижута с кристали Swarovski®, общо 5 500бр. В случай че печелившият участник закупи продукти на стойност над 145,00 лв., получава отстъпка от 29,00 лв. от общата стойност на покупката. Отстъпката важи за покупка от онлайн магазина на Crystal Zone на следния интернет адрес: www.crystalzoneshop.com или от физическия магазин на Crystal Zone, намиращ се на адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 9.
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Спечелените награди се предават на място на печелившите на вход клиенти  на съответния търговски обект.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 10. Разни
 • 10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 10.2. Списък на търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Град

Търговски обект:

Адрес

Благоевград

МЕТРО Благоевград

ул. „Зеленодолско шосе“ № 17, 2700  Благоевград

Бургас

МЕТРО Бургас

бул. „Стефан Стамболов“ № 103, 8008  Бургас

Варна

МЕТРО Варна

район „Вл.Варненчик“, ул. „Атанас Москов“ № 2, 9023  Варна

Велико Търново

МЕТРО Велико Търново

бул. „България“ № 78, 5000  Велико Търново

Плевен

МЕТРО Плевен

ул. „МЕТРО“ № 11, 5800  Плевен

Пловдив

МЕТРО Пловдив

бул. „Санкт Петербург“ № 135, 4023  Пловдив

Пловдив

МЕТРО Пловдив – Марица

ул. „Костиевска“ № 1,  4205  Пловдив

Русе

МЕТРО Русе

бул. „3-ти март“ № 60, 7000  Русе

София

МЕТРО София 1

бул. „Цариградско шосе“ 7-11 км, 1784  София

София

МЕТРО София 2

бул. „Сливница“ № 182, 1331  София

Стара Загора

МЕТРО Стара Загора

ул. „Хрищиян Войвода“ № 30, 6011  Стара Загора

 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Десерт с МЮСЛИ бисквити

Десерт с МЮСЛИ бисквити

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top