Още

Още

Промоции

Търговска промоция „Зарадвай любим човек с Мираж!“ в Търговска верига „Фантастико“

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес https://www.prestige96.bg/bg/promo.
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазините и търговските обекти по т. 10.2.
 • 1.3. Промоцията „Зарадвай любим човек с Мираж!“ се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквити с марката Мираж.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Зарадвай любим човек с Мираж!“, наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 00:00 ч. на 27.02.2019 г. и продължава до 24:00 ч. на 05.03.2019 г. или до изчерпване на скреч картите за участие в съответния търговски обект.
 • 2.2. Във всеки един от магазините и търговските обекти, посочени по т.10.2 (наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за провеждане на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 27.02.2019 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските обекти, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

МИРАЖ БОРОВИНКИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ ВИШНИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ КАЙСИИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ КЪПИНИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ МАЛИНИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ СМОКИНИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

МИРАЖ ЯГОДИ 216Г ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят 2 (две) кутии бисквити от марката Мираж, участващи в Промоцията и описани в т. 4.1., от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини и търговски обекти.
 • 5.2. Срещу покупката на минимум 2 (две) кутии бисквити с марката Мираж, участникът ще получи скреч карта (карта, на която има празно поле, на което има зона, която следва да бъде изтрита от потребителя) на касата на съответния магазин. При изтриването на определеното за целта поле, потребителят веднага ще разбере дали печели награда или не, след като види изписана една от следните три опции:
 • Опитай пак! – потребителят не печели награда.
 • Честито, печелите Бижу Crystal Zone, създадено с кристали Swarovski®! – потребителят печели Бижу Crystal Zone, създадено с кристали Swarovski®, съгласно т. 6.1.1. и  ваучер за отстъпка в размер на 20 % от всяка покупка за сума до 145,00 лв. в магазин Crystal Zone.
 • Честито, печелите Вафла Троя GOLD! - потребителят печели Вафла Троя GOLD 32г.
 • 5.3. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт https://www.prestige96.bg/bg/promo.
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1. Бижу Crystal Zone, създадено с кристали Swarovski®, размер 10мм, общо 2 100 бр., разпределени в магазините и търговските обекти по т. 10.2.
 • 6.1.2. Ваучер за отстъпка в размер на 20 % от всяка покупка за сума до 145,00 лв. в магазин Crystal Zone за всички бижута с кристали Swarovski®, общо 2 100бр. В случай че печелившият участник закупи продукти на стойност над 145,00 лв., получава отстъпка от 29,00 лв. от общата стойност на покупката. Отстъпката важи за покупка от онлайн магазина на Crystal Zone на следния интернет адрес: www.crystalzoneshop.com или от физическия магазин на Crystal Zone, намиращ се на адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 9. Не се допуска замяна или размяна на Ваучерите срещу парична стойност.
 • 6.1.3. Вафла Троя GOLD, 32г, общо 1 260 бр., разпределени в магазините по т. 10.2.
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Спечелените награди се предават на място на печелившите от касиерките или управителя на съответния търговски обект.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 10. Разни
 • 10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Фирма Верига

Град

Адрес

F1

София

ул. Оборище №72

F2

София

жк Красно село, ул. Хубча №2

F3

София

бул. Мадрид №8

F4

София

жк Западен парк, ул. Суходолска №2, бл.12

F5

София

жк Младост 1, бул. Царигрaдско шосе №56, бл. 124

F7

София

жк Овча купел 1, ул. Монтевидео №98

F8

София

жк Лозенец, бул. Черни връх №20

F9

София

бул. Сливница №65, (спирка Оряхово)

F10

София

жк Борово, ул. ген. Стефан Гошев, бл.223, вх.Д

F11

София

жк Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев / ул. Баба Вида №29

F12

София

жк Младост 4, до бл.405

F13

София

Фантастико Дар, ул. Шипченски проход №46

F14

София

бул. Братя Бъкстон №30

F15

София

жк Люлин 1, бул. Европа

F16

София

жк Люлин 6 /център/, бул. Джавахарлал Неру, срещу бл.604

F17

София

жк Надежда 3, бул. Хан Кубрат, до бл.301

F18

София

жк Стрелбище, ул. Нишава №138

F19

София

бул. Александър С. Пушкин №64

F20

София

жк Красна поляна, бул. Н. Мушанов, бл. 331А

F21

София

жк Младост 4, ул. Д-р Атанас Москов №15

F22

София

Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов №12

F23

София

Фантастико Дар, жк Надежда 2, ул. Св.Никола Нови №8

F24

София

Фантастико Дар, бул. Тодорини кукли, между бл.96 и бл.97

F25

София

Фантастико Дар, ул. Бузлуджа №50

F26

София

жк Иван Вазов, бул. Витоша №192-198

F27

София

жк Надежда 1, ул. Й. Лютибродски и ул. Царевец, до бл.118

F28

София

SkyCity Shopping Center, ж.к. Гео Милев, ул. К. Лулчев 52

F29

Кюстендил

Фантастико Дар, гр. Кюстендил; ул. Цар Освободител №231

F30

София

бул. Черни връх №204

F31

София

жк Дружба 1, ул. Тирана №3, до бл.2

F32

София

жк Младост 3, ул. 102, срещу бл. 321

F33

София

бул. Симеоновско шосе № 87 А

F34

София

жк Хаджи Димитър, ул. Макгахан №81

F35

София

жк Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров №140

F36

София

кв. Дървеница, бул. Св. Климент Охридски №15

F37

София

район Изгрев, ул. Акад. Методи Попов, бл. 76

F38

София

ж.к. Овча Купел, ул. Любляна № 42А

F39

София

кв. Разсадника, ул. Хъшове 4, до блок 10

F40

София

кв. Гео Милев Ул. “Николай Коперник” 27

F41

Елин Пелин

гр. Елин Пелин, ул. “Витоша” №7

F42

София

жк Младост 1, бул. “Йерусалим” 22

 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Любопитно за мюсли

Любопитно за мюсли

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top