Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция на „Играй и спечели с колелото на късмета на Престиж” в магазин КОМЕ

Национална търговска промоция на „Играй и спечели с колелото на късмета на Престиж” в магазин КОМЕ

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор".
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията е „Номад Промоушънс" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Янко Забунов“ № 3А, с ЕИК: 200045314, наричано по-долу за краткост „Изпълнител". Партньори на Организатора и Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазин „КОМЕ“, намиращ се в гр. София, бул. „История Славянобългарска“ № 21.
 • 1.3. Промоцията „Играй и спечели с колелото на Престиж" се организира с рекламна цел за популяризирането на марките на „Престиж-96“ АД.
 • 1.4. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията, като Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Играй и спечели с колелото на Престиж", наричана по-долу за краткост „Промоцията" или „Промоционалната игра“, стартира от 15.06.2018 г. и продължава до 16.06.2018г., като ще бъде активна по 4 часа на ден, както следва:
 • 2.1.1. делнични дни от 16:00 ч до 20:00 ч;
 • 2.1.2. събота и неделя от 11:00 ч до 15:00 ч.
 • 2.2. Указания за точния период на промоцията ще могат да бъдат намерени и в търговския обект, на територията на който ще бъде проведена Промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на магазин „КОМЕ“, гр. София, бул. „История Славянобългарска“ № 21.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази Промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 15.06.2018 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД, работещи в „Номад Промоушънс“ ЕООД и служители на търговска верига „„КОМЕ“, както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

 

ТУНКВАНИ ВАФЛИ

Вафла тунк. Троя Класик 32g

Вафла тунк. Троя Макси 49g

Вафла тунк. Троя Голд 32g

Вафла тунк. Хипер класик 55g

Вафла тунк. Хипер блек 55g

Вафла тунк. Хипер лешник 55g

Вафла тунк. Хипер Джъмбо фъстъци 70g

Вафла тунк. Хипер Хамър фъстъци 70g

Вафла тунк. Престиж 32g

Вафла тунк. Споко +30% фъстъци 35g

Вафла тунк. Споко Макси +30% фъстъци 53g

Вафла тунк. Споко XXL фъстъци 75g

НЕТУНКВАНИ ВАФЛИ

Вафли нетунк. Ная 25g/35бр.

Вафли нетунк. Ная 25g/21бр.

Вафли нетунк. Ная 375g/15бр.

Вафли нетунк. Ная 150g/6бр.

Вафли нетунк. Ная кокос 345g /15бр.

Вафли нетунк. Ная какао 805g /35бр.

Вафли нетунк. Ная какао 345g /15бр.

Вафли нетунк. Ная какао 138g /6бр.

Вафла нетунк. Роден край 4x30g/120g

Вафла нетунк. Роден край 12x30g/360g

Вафла нетунк. Роден край 18Х30g/540g

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

Бисквити тунк. Траяна класик 175g

Бисквити тунк. Траяна какао 175g

Бисквити тунк. Траяна портокал 175g

Бисквити тунк. Траяна лешник 175g

Бисквити тунк. Траяна мляко 175g

Бисквити тунк. Траяна МАКСИ 285g

Бисквити тунк. Мираж малина 216g

Бисквити тунк. Мираж къпина 216g

Бисквити тунк. Мираж боровинка 216g

Бисквити тунк. Мираж ягода 216g

Бисквити тунк. Мираж смокиня 216g

Бисквити тунк. Мираж кайсия 216g

Бисквити тунк. Мираж вишни 216g

Бисквити тунк. Роден Край 160g

Бисквити тунк. Роден Край кафе 135g

Бисквити тунк. Роден Край детски свят 135g

Бисквити тунк. Роден Край златен сезон 135g

Бисквити тунк. Престиж 400g

НЕТУНКВАНИ БИСКВИТИ

Бисквити Мюсли фибра 110g

Бисквити Мюсли овесени ядки 110g

Бисквити Мюсли с ябълка, мед и орехи 110g

Бисквити Мюсли с т.шоколад 120g

Слепени бисквити Роден край с какаов крем 115g

Слепени бисквити Роден край с ванилов крем 115g

Слепени бисквити Роден край с фъстъчен крем 115g

Бисквити нетунк. Роден край какао 170g

Бисквити нетунк. Роден край масло 165g

Бисквити нетунк. Роден край мляко 165g

Бисквити нетунк. Роден Край МАКСИ чаени б-ти сметана 230g

Бисквити нетунк. Роден Край МАКСИ чаени б-ти какао 250g

Бисквити нетунк. Роден Край МАКСИ чаени б-ти класик 230g

Бисквити нетунк. Роден край обкнв. 120g

Бисквити нетунк. Роден край обкнв. 190g

Бисквити нетунк. Роден край за торта 250g

Бисквити нетунк. СУТРЕШНО КАФЕ кафе 156g

Бисквити нетунк. СУТРЕШНО КАФЕ карамел 156g

Насладки дребни сладки синя слива 170g

Насладки дребни сладки смокиня 165g

Насладки дребни сладки горски ягоди 165g

СУХИ ПАСТИ

Суха паста тунк. млечен крем 30g /10бр.

Суха паста тунк. крем какао 30g /10бр.

Суха паста тунк. ягодов крем 30g /10бр.

Суха паста тунк. ванилов крем 30g /10бр.

Суха паста тунк. крем портокал 30g /10бр.

Суха паста тунк. млечен крем 30g бокс

Суха паста тунк. крем какао 30g бокс

Суха паста тунк. ягодов крем 30g бокс

Суха паста Роден край млечен крем 240g/8бр.

Суха паста Роден край крем какао 240g/8бр.

Суха паста Царевец Какао 55g

Суха паста Царевец Мляко 55g

ЕНЕРГИЙНИ БАРОВЕ

Протеинов бар 100% POWER Протеин 40g

Енергиен бар 100% POWER Гуарана 40g

Енергиен бар 100% POWER Жен-Шен 40g

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната игра
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти на Оганизатора, участващи в промоцията, на стойност минимум 3 (три) лева с ДДС от магазин „КОМЕ“, гр. София, бул. „История Славянобългарска“ № 21.
 • 5.2. Потребителят, желаещ да вземе участие в промоционалната игра, следва да предостави касовата бележка, удостоверяваща покупката, на промоутърите на Организатора, намиращи се след касова зона.
 • 5.3. След удостоверяване на покупката, участникът се включва в играта, завъртайки „Колелото на Престиж“, на което има обозначени сектори.
 • 5.4. След като стрелката попадне на някоя от обозначените зони, а именно:

1.    Сектор „Бисквити Wellness Фъстък“ - 1 бр. сектор, който гарантира моментна награда - продукт Бисквити Wellness Фъстък. Участникът получава наградата си на място.

2.    Сектор „Бисквити Траяна Лешник“ - 1 бр. сектор, който гарантира моментна награда - продукт Бисквити Траяна Лешник. Участникът получава наградата си на място.

3.    Сектор „ Опитай пак“ – 2 бр. сектора, при които клиентът не печели нищо.

4.    Сектор „Вафла Троя Голд“ - 1 бр. сектор, който гарантира моментна награда - продукт Вафла Троя Голд. Участникът получава наградата си на място.

5.    Сектор „Бисквити Сутрешно Кафе“ - 1 бр. сектор, който гарантира моментна награда - продукт Бисквити Сутрешно Кафе. Участникът получава наградата си на място.

6.    Сектор „Вафла Споко“ – 1 бр. сектор, който гарантира моментна награда - продукт Вафли Споко.

7.    Сектор „Вафла Споко XXL“ – 1 бр. сектор, който гарантира моментна награда - продукт Вафли Споко XXL.

 • 5.5. Наградите „Бисквити Wellness Фъстък“, „Бисквити Траяна Лешник“, „Вафла Троя Голд“, „Бисквити Сутрешно Кафе“, „Вафла Споко“ и „Вафла Споко XXL“ се получават от участниците на място, непосредствено след завъртането на „Колелото на Престиж“.
 • 5.6. За да участват в томболата за някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:
 • 1. Да закупят продукти от портфолиото на Престиж, участващи в промоцията, на стойност минимум 3 лв., с ДДС, от магазин „КОМЕ“, гр. София, бул. „История Славянобългарска“ № 21, по време на активния период на промоцията.
 • 2. Да предоставят касовата бележка, удостоверяваща покупката на промоутърите на Престиж, намиращи се след касова зона.
 • 3. Да завъртят „Колелото на Престиж“:
 • 3.1. В случай че „Колелото на Престиж“ спре на сектори „Бисквити Wellness Фъстък“, „Бисквити Траяна Лешник“, „Вафла Троя Голд“, „Бисквити Сутрешно Кафе“, „Вафла Споко“ и „Вафла Споко XXL“, участниците получават своята награда на място.
 • 3.2. В случай, че „Колелото на Престиж“ спре на сектори „Опитай пак“, участникът не печели нищо.
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • Кутия Бисквити Wellness Фъстък, 115г
 • Кутия Бисквити Траяна Лешник, 175г
 • Кутия Бисквити Сутрешно Кафе, 156г
 • Вафла Троя Голд, 32г
 • Вафла Споко, 35г
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Спечелените продукти се предават на място на печелившите от промоутърите.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели, участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички условия в настоящите правила.
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание.
 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 10. Разни
 • 10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Любопитно за мюсли

Любопитно за мюсли

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top