Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция Правила за провеждане и за участие в Играта „Зимни приключения с Престиж 2017" с Болеро

Национална търговска промоция „Зимни приключения с Престиж 2017" с Болеро

Правила за провеждане и за участие в Промоция

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg .
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията  „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазините по т. 10.2.
 • 1.3. Промоцията „Зимни приключения с Престиж 2017" се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквити, вафли и сухи пасти с марката Роден край.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Зимни приключения с Престиж 2017" , наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 00:00 ч. на 30.11.2017г. и продължава до 24:00 ч. на 13.12.2017г. (българско време).
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2 (наричани за целите на Промоцията и „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършили до 13.12.2017г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

 

 

Вафла тунк. Троя Класик 32g

Вафла тунк. Троя Макси 49g

Вафла тунк. Троя Здрач 32g

Вафла тунк. Престиж 32g

Вафли нетунк. Ная 25g/35бр.

Вафли нетунк. Ная 25g/21бр.

Вафли нетунк. Ная 375g/15бр.

Вафли нетунк. Ная 150g/6бр.

Вафли нетунк. Ная кокос 805g /35бр.

Вафли нетунк. Ная кокос 345g /15бр.

Вафли нетунк. Ная кокос 138g /6бр.

Вафли нетунк. Ная какао 805g /35бр.

Вафли нетунк. Ная какао 345g /15бр.

Вафли нетунк. Ная какао 138g /6бр.

Вафли нетунк. Мираж с лек крем 135g

Вафли нетунк. Мираж с крем какао 135g

Вафли нетунк. Мираж с крем  ягода 135g

Бисквити тунк. Траяна класик 175g

Бисквити тунк. Траяна лешник 175g

Бисквити тунк. Траяна мляко 175g

Бисквити тунк. Траяна какао 175g

Бисквити тунк. Траяна портокал 175g

Бисквити тунк. Траяна за деца мляко и какао 127g

Бисквити тунк. Траяна за деца ябълки и витамини 127g

Бисквити тунк. Траяна МАКСИ 285g

Бисквити тунк. Траяна класик 175g +16% гратис

Бисквити тунк. Траяна какао 175g +16% гратис

Бисквити тунк. Траяна портокал 175g +16% гратис

Бисквити тунк. Траяна за деца мляко и какао 127g +19% гратис

Бисквити тунк. Траяна за деца ябълки и витамини 127g +19% гратис

Бисквити тунк. Траяна МАКСИ 285g +15% гратис

Бисквити тунк. Мираж малина 216g

Бисквити тунк. Мираж къпина 216g

Бисквити тунк. Мираж боровинка 216g

Бисквити тунк. Мираж ягода 216g

Бисквити тунк. Мираж смокиня 216g

Бисквити тунк. Мираж кайсия 216g

Бисквити тунк. Мираж вишни 216g

Бисквити тунк. Роден Край 160g

Бисквити тунк. Роден Край Златен сезон 135g

Бисквити тунк. Роден Край Детски свят 135g

Бисквити тунк. Роден Край Кафе 135g

Бисквити тунк. Престиж 400g

Бисквити Мюсли фибра 110g /24бр.

Бисквити Мюсли овесени ядки 110g /24бр.

Бисквити Мюсли с ябълка, мед и орехи 110g /24бр.

Бисквити Мюсли с т.шоколад 120g /24бр.

Бисквити Мюсли фибра 110g +25% гратис

Бисквити Мюсли с т.шоколад 120g +25% гратис

Бисквити Мюсли Макси фибра 165g

Бисквити Мюсли Макси т.шоколад 180g

Бисквити Мюсли сандвич с крем йогурт 92g

Бисквити Мюсли сандвич с крем йогурт боровинка 92g

Слепени бисквити Роден край с какаов крем 115g

Слепени бисквити Роден край с ванилов крем 115g

Слепени бисквити Роден край с фъстъчен крем 115g

Бисквити нетунк. Роден край какао 170g

Бисквити нетунк. Роден край масло 165g

Бисквити нетунк. Роден край мляко 165g

Бисквити нетунк. Роден край пълнозърнести 165g

РОДЕН КРАЙ МАКСИ чаени б-ти сметана 230g

РОДЕН КРАЙ МАКСИ чаени б-ти какао 250g

РОДЕН КРАЙ МАКСИ чаени б-ти класик 230g

Бисквити нетунк. Роден край обкнв. 120g

Бисквити нетунк. Роден край обкнв. 190g

Бисквити нетунк. Роден край за торта 250g

Бисквити нетунк. СУТРЕШНО КАФЕ кафе 156g

Бисквити нетунк. СУТРЕШНО КАФЕ карамел 156g

Насладки дребни сладки синя слива 170g

Насладки дребни сладки смокиня 165g

Насладки дребни сладки горски ягоди 165g

Насладки дребни сладки с локум 165g

Насладки Цветенца с ягоди 135g

Насладки Цветенца с горски плодове 135g

Насладки Цветенца с ягоди 150g

Насладки Цветенца с горски плодове 150g

Суха паста тунк. млечен крем 30g /10бр.

Суха паста Престиж тунк. крем какао 30g /10бр.

Суха паста Престиж тунк. ягодов крем 30g /10бр.

Суха паста Престиж тунк. ванилов крем 30g /10бр.

Суха паста Престиж тунк. крем портокал 30g /10бр.

Суха паста Престиж тунк. млечен крем 30g /10бр. ПРОМО

Суха паста Престиж тунк. крем какао 30g /10бр. ПРОМО

Суха паста Престиж тунк. ягодов крем 30g /10бр. ПРОМО

Суха паста Престиж тунк. ванилов крем 30g /10бр. ПРОМО

Суха паста Престиж тунк. крем портокал 30g /10бр. ПРОМО

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти от марката Престиж, участващи в Промоцията, на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля на лотариен принцип от представител на търговските обекти.
 • 5.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.
 • 5.3.1. За да участват в тегленето за някоя от наградите по т. 6.1.1 и 6.1.2, участниците в Промоцията трябва:
 • 1. Да закупят продукти на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС от марката Престиж, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
 • 3. Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.
 • 5.3.2. За да получат наградата по т. 6.1, участниците в Промоцията трябва да закупят продукти на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС  от марката Престиж, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1 Шейна „Чук и Гек”, Размери - 117х50х38 см, 6 кг, червена, метална конструкция, общо 20 бр., разпределени в магазините по т. 10.2.
 • 6.1.2. шапка, червена, плетена, общо 80 бр., разпределени в магазините по т. 10.2..
 • 6.1.3. шал, червен, полар, общо 80 бр., разпределени в магазините по т. 10.2..
 • 6.1.4. ръкавици, червени, плетени, общо 80 бр., разпределени в магазините по т. 10.2.
 • 6.2. Тегленето на Наградите се извършва на лотариен принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, описани в т. 5.3.1.
 • 6.3. Получаване на наградите:
 • 6.3.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.
 • 6.3.2. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще предаде наградата на съответния печеливш.
 • 6.5. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 6.6. За всяка награда на стойност над 30 лева, Организаторът се задължава да предостави на печелившия участник удостоверение или друг документ, уточняващ стойността на наградата. Спечелилите могат да ползват удостоверението или документа при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 8.3. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни - три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.  С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра.
 • 8.4. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.
 • 8.5. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да участва в промоционалната игра.
 • 8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

- администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

- последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

- провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);

- изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.

 • 8.7. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или  e-mail  във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” №6 за “Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg
 • 8.8. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
 • 8.9. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 8.10. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 10. Разни
 • 10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Фирма Верига

Град

Адрес

БОЛЕРО 11

Бургас

гр.Бургас, ж.к.Славейков, бл.164

"БОЛЕРО 1- ЦЕНТЪР"

Бургас

бул. "Христо Ботев" №70

"БОЛЕРО 2"

Бургас

жк "Меден рудник", до бл.408

"БОЛЕРО 3"

Бургас

ж.к. "Зорница" бл.47 вх.Е

"БОЛЕРО 6"

Бургас

жк. "Братя Миладинови" 40

"БОЛЕРО 7"

Бургас

ул. "Мара Гидик" № 17

"БОЛЕРО 10"

Бургас

ул. "Иван Богоров" № 42

"БОЛЕРО 13"

Бургас

Бургас, ул. Цар Калоян

"БОЛЕРО 12"

Бургас

Бургас, жк. Лазур, до бл. 71

БОЛЕРО АКВА

Бургас

Бургас, ж.к. Лазур, бл. 163

"БОЛЕРО 15"

Бургас

гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.101

"БОЛЕРО 9 - ПОМОРИЕ"

Поморие

ПОМОРИЕ ул. "Добри Чинтулов" 48

"БОЛЕРО 8 - СОЗОПОЛ

Созопол

СОЗОПОЛ, ул. "Републиканска" бл.10 партер

"БОЛЕРО 4"

Царево

ЦАРЕВО ул. "Милин Камък" № 11

"БОЛЕРО 5"

Черноморец

ЧЕРНОМОРЕЦ, ул "Струма" до бл. 3

 

 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Какао 200г

НЕобикновени Бисквити Ная Какао 200г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Ябълково изкушение

Ябълково изкушение

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top