Още

Още

Промоции

Национална търговска промоция на „Мираж“ и „Траяна“

Правила за провеждане и за участие в

Промоция

валидна от 01.11.2016 г. до 15.12.2016 г.

 

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител".
 • 1.3. Промоцията „Зимни приключения с Престиж " се организира с рекламна цел за популяризирането на марките тунквани бисквити Траяна и Мираж.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Зимни приключения с Престиж", наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 01.11.2016г. и продължава до 15.12.2016 г.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 31.08.2016г. включително, наградата може да бъде получена само от законния настойник на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските вериги, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

 

Траяна класик 175г, тунквани бисквити

Траяна какао 175г, тунквани бисквити

Траяна ябълка и канела 175г, тунквани бисквити

Траяна мляко 175г, тунквани бисквити

Траяна портокал 175г, тунквани бисквити

Траяна за деца ябълка 175г, тунквани бисквити

Траяна за деца мляко 175г, тунквани бисквити

Мираж ягода 216г, тукнвани бисквити

Мираж боровинка 216г, тукнвани бисквити

Мираж малина 216г, тукнвани бисквити

Мираж боровинка 216г, тукнвани бисквити

Мираж къпина 216г, тукнвани бисквити

Мираж смокиня 216г, тукнвани бисквити

Мираж кайсия 216г, тукнвани бисквити

Мираж вишна 216г, тукнвани бисквити

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.


 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят две кутии бисквити от марките Траяна или Мираж, участващи в Промоцията, от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля на лотариен принцип в присъствието на представител на търговската верига магазини.
 • 5.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.
 • 5.3. За да спечелят някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:
 • 1. Да са закупили две кутии бисквити от марките Траяна или Мираж по избор , участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
 • 2. Да напише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
 • 3. Да пусне касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1 Шейна STIGA Pacer, модел 74-6270-06, общо 330 (триста и тридесет) броя. Размерите на шейната са: дължина – 89 см.; широчина - 45 см. Цвят на шейната – червен.
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни спорове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 10. Разни
 • 10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията.

 

ГРАД

МАГАЗИН

АДРЕС

Пловдив

Триумф

Ж.к „Тракия“ Бул. „Шипка 6″

Пловдив

Триумф

Кючук Париж: бул. „Ал. Стамболийски“ 33

Пловдив

Триумф

МОЛ " Марково Тепе"

Пловдив

Лекси

ул. К.Райчо 56

Пловдив

Лекси

бул. Марица 19

Сандански

Стопанин- Олег Янкулов

УЛ. СВОБОДА №3

Петрич

Рай

ул. Цар Симеон 24

с.Самуилово

Тупаров

УЛ. ЦАР КАЛОЯН №2

Благоевград

Нира

ж.к. Изгрев 56-А

Благоевград

Стоми

Струмско ул. Яне Сандански №1

Благоевград

Стоми

Кв. Ораново

Благоевград

Ваня

Ул. Арсений Костенцев № 7

Благоевград

РПК Струмешница

Ул. Никола Арапунов № 2

Благоевград

Никосте

ул.Полковник Дрангов 59

Балчик

Аквилон

ул. Христо Ботев 21

Костенец

Кеш

ул. Търговска 2а

Бургас

Гочев ЕООД

бул.Стефан Стамболов 60 Б

Бургас

Гочев ЕООД

жк Зорница до бл 2

Бургас

Гочев ЕООД

Сан Стефано 78

Сливен

Мерканто

ДРУЖБА до бл.20

Сливен

Мерканто

ЛЕВСКИ

Сливен

Мерканто

ЗАИМОВ 88

Сливен

Мерканто

П.ХИТОВ БЛ.20

Сливен

Мерканто

КЛУЦОХОР

Сливен

Мерканто

СТАМБОЛИЙСКИ

Сливен

Мерканто

ТЕРНОПОЛ

Сливен

Мерканто

КУТЕЛКА

Карнобат

Гиги1

До изхода към магистралата

Карнобат

Гиги2

До училище Хр.Ботев

Карнобат

Гиги3

Център (до площада)

Бургас

Анет Сяров

Бл. 424 Меден Рудник

Бургас

Анет Сяров

Бл. 479 Меден Рудник

Бургас

Анет Сяров

Комп. Изгрев до болница Лай

Бургас

Анет Сяров

Комп. Славейков бл 44

Бургас

Анет Сяров

Климент Охридски 42

Бургас

Анет - 4 ЕООД

Климент Охридски 41

Бургас

Анет - 4 ЕООД

жк.М.Рудник бл. 548

Бургас

Анет - 4 ЕООД

жк М.Рудник бл. 258

Бургас

Анет - 4 ЕООД

жк М.Рудник бл 114

Бургас

Анет - 4 ЕООД

жк.Братя Миладинови бл 57 м/у вх 8 и 9

Силистра

Риволи

ДРЪСТЪР 21

Добрич

Томи

ЖК.ДРУЖБА ДО БЛ.8

Добрич

Томи

УЛ.ОХРИД 6

Добрич

Томи

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ ДО БЛ.11

Добрич

Томи

УЛ.ТРАПЕЗИЦА 10

Каварна

Томи

БУЛ.БЪЛГАРИЯ 20

Варна

Марчела

СТУДЕНТСКА 7

Варна

Мартилекс

кв. ВИНИЦА УЛ.ЦАР БОРИС ТРЕТИ 1А

Варна

Симона

кв. АСПАРУХОВО/ГОРНА СТУДЕНА 12

Разград

АБЦ

КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1

Разград

АБЦ

жк. Орел

Разград

Макси ЕООД

НИКОЛА ИКОНОМОВ 11

Попово

Пламко

СЛАВЯНСКА 2

Белене

Диема

ФЕРДИНАНД ДЕЧЕВ 5

Свищов

БМБ

Г.МАТЕВ 81

Балчик

Аквилон

УЛ.ХР.БОТЕВ 21

Варна

АН Груп

ул."Сава Радулов" №7

Варна

АН Груп

бул."Сливница" №76

Варна

АН Груп

ул."Тодор Икономов" №15

Варна

АН Груп

ул."Кавала" №7

Варна

АН Груп

Площад "Лаврентий" №9

Варна

АН Груп

ул."Възраждане" 1А

Варна

АН Груп

ул."Батак" №7

Варна

АН Груп

ул."Стефан Караджа" №35

Варна

АН Груп

ул."Екатерина Симитчиева" №9

Варна

АН Груп

бул. "Македония" №153

Варна

АН Груп

ул."Братя Бъкстон" №30Д

Варна

АН Груп

ул."Гладстон" №12

Варна

АН Груп

ул."Гладстон" №10

Варна

АН Груп

бул.Чаталджа, ул."Цар Асен"

Варна

АН Груп

ул."Г.Бенковски" №3

Варна

АН Груп

ул."Калитин" до бл.28

Варна

АН Груп

ул."Григорий Цамблак" №7

Варна

АН Груп

ул."Подвис" с/у бл.27

Варна

АН Груп

ул."Македония" №95

Варна

АН Груп

ул."Радост" №3 А

Варна

АН Груп

ул."Дубровник" №4

Варна

АН Груп

ул. "Божур" №5

Варна

АН Груп

ул. "Д-р Пискюлиев" №98

гр. Долни Чифлик

АН Груп

ул. Централен Площад №48

Варна

АН Груп

ул. Цар Асен №54

Варна

АН Груп

ул. Йосиф Стоянов 13

с. Тополи

АН Груп

ул.Д-р АтанасЛипов 20

Варна

АН Груп

жк.Възраждане 2-ри Микрорайон с/у бл. 40

Варна

АН Груп

ул. Братя Миладинови №146

Варна

АН Груп

ул."Хан Пресиян" 15

Варна

АН Груп

ул.Никола Михайловски 13

Варна

АН Груп

кв.Вл.Варненчик бл.55 вх.1

ХИТРИНО

Си мел

ЕДЕЛВАЙС 12

ВЕНЕЦ

Си мел

КИРИЛ И МЕТОДИЙ 13

Каспичан

Си мел

МАДАРСКИ КОННИК 46

Русе

Зари

УЛ. ТУЛЧА 15

Русе

Русе Табак

НЕЗАВИСИМОСТ 2

Русе

Русе Табак

ЯВОРОВ 13

Русе

Русе Табак

БОРИСОВА 120 А

Русе

Русе Табак

ОЛИМПИ ПАНОВ 9

Русе

Русе Табак

Цар освободител 12

Русе

Русе Табак

ул Христо Ботев до спирката пред Кауфланд

Русе

СДРУЖЕНИЕ ДЕМИ ООД

ПЛИСКА 91

Русе

СДРУЖЕНИЕ ДЕМИ ООД

К-С РОДИНА-ЧИПРОВЦИ

Русе

СДРУЖЕНИЕ ДЕМИ ООД

ИНЖ. БЪРКЛИ

Русе

СДРУЖЕНИЕ ДЕМИ ООД

ПЛИСКА 7

Русе

СДРУЖЕНИЕ ДЕМИ ООД

ПЛИСКА 89

Ветово

ЛАКТЕН ООД

ИВАН ВАЗОВ 7

Две Могили

ХАЛИСТРА ЕООД

ДВЕ МОГИЛИ/ВИХРЕН 8

Щръклево

ПРАВДА КООП 2008 ЕООД

ЦЕНТРАЛНА 35 А

с.Мартен

РКС КООП ТРЕЙД ЕООД РУСЕ

ХР.СМИРНЕНСКИ 9

Тетово

РКС КООП ТРЕЙД ЕООД РУСЕ

ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 31

Тетово

РКС КООП ТРЕЙД ЕООД РУСЕ

ГЕН.СТОЛЕТОВ 1

с. Тръстеник

РКС КООП ТРЕЙД ЕООД РУСЕ

6-ти Септември 66

с. Семерджиево

РКС КООП ТРЕЙД ЕООД РУСЕ

КАМЧИЯ 2

с. Сваленик

РКС КООП ТРЕЙД ЕООД РУСЕ

ДЕМОКРАЦИЯ 1

с Басарбово

РКС КООП ТРЕЙД ЕООД РУСЕ

СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 69

с. Бъзън

РКС КООП ТРЕЙД ЕООД РУСЕ

СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

с. Пиргово

РКС КООП ТРЕЙД ЕООД РУСЕ

ПИРГОС 36

Павликени

Милчо Лясков

Г.МАТЕВ 81

Бистрица

Боряна М

 

Нови Искър

Ру-Ви

 

Нови Искър

Ру-Ви

 

Нови Искър

Ру-Ви

 

Нови Искър

Ру-Ви

 

Враца

 

 

Враца

 

 

Видин

Фрунк Н

 

Русе

Пацони

 

Русе

Пацони

 

Русе

Пацони

 

Русе

Пацони

 

Русе

Пацони

 

Шумен/Търговище

Трънчев

 

Шумен/Търговище

Трънчев

 

Шумен/Търговище

Трънчев

 

В.Търново

Спасови и Стиви

ПРОФ.ИЛИЯ ЯНУЛОВ 2

В.Търново

ТИМ

 

В.Търново

ТИМ

 

В.Търново

ТИМ

 

Горна Оряховица

Макс

ул. „Вичо Грънчаров“ 10

Казанлък

Казанлък АД

 

Пещера

Лазур

 

Джебел

Сулфо

 

Кърджали

Перфект

 

Кърджали

Гала-05

 

Добрич

Валентино

УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 34

Шумен

Кулчеви ООД

ул. "Цар Освободител" 33

Шумен

Кулчеви ООД

ул. "ПЛИСКА" 66

Шумен

Кулчеви ООД

ул. "ЧАВДАР ВОЙВОДА" 2

Шумен

Кулчеви ООД

ул. "РАКОВСКИ"

Шумен

Кулчеви ООД

ул. ПЛИСКА" 7

Шумен

Кулчеви ООД

ул. "ВАСИЛ КОЛАРОВ" 20

Шумен

Йоми ЕООД

 

Шумен

Йоми ЕООД

 

Шумен

Йоми ЕООД

 

Ихтиман

Диа Си

 

Враца

Финес

 

 

БЕЛСИС ООД

 

 

ТОНИ ДИЗАЙН

 

 

ПЛАНЕТА 2013 ООД

 

 

ДЕСИСЛАВА 98 ЕООД

 

 

ИЗТОК РПК

 

 

ОВИС 2005 ЕООД

 

 

РЪЖГЕВ

 

 

Г ВЕНЦИСЛАВОВ 2005 ЕООД

 

 

МЕДИМЕД ЕООД

 

 

ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ ЕТ

 

 

БАБАН ЕООД

 

 

ТРАНССОФТ ЕООД

 

 

ИМПУЛС 2000 ЕТ

 

 

НИК 92 НК ЕООД ОБЕКТ НИВЕН

 

 

АСТРАГАН ЕТ

 

 

Нови продукти

НАЯ Суха пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

НАЯ Суха пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Десерт с МЮСЛИ бисквити

Десерт с МЮСЛИ бисквити

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top