Още

Още

Промоции

Търговска промоция „На море с Ная“ в търговска верига Болеро ЕООД

Търговска промоция „На море с Ная“ в търговска верига Болеро ЕООД

Правила за провеждане и за участие в Промоция

1. Организатор

1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес http://www.prestige96.bg/bg/promo.

1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в търговските обекти и магазините по т. 10.2

1.3. Промоцията „На море с Ная“ се организира с рекламна цел за популяризирането на вафли, бисквити и сухи пасти Ная, участващи в промоцията.

2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Промоцията „На море с Ная“, наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 00:00 ч. на 01.07.2021 г. и продължава до 24:00 ч. на 15.07.2021 г. или до изчерпване на скреч картите за участие в съответния търговски обект.

2.2. Във всеки един от търговските обекти и магазините, посочени по т.10.2 (наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за провеждане на промоцията.

2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.

2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2  търговски обекти и магазини, намиращи се на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 01.07.2021 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските обекти, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

 

 

НАЯ Класик 6 бр нетунквани вафли

 

НАЯ Класик 15 бр нетунквани вафли

 

НАЯ Класик 21 бр нетунквани вафли

 

НАЯ Класик 35 бр нетунквани вафли

 

НАЯ Какао 6 бр нетунквани вафли

 

НАЯ Какао 15 бр нетунквани вафли

 

НАЯ Какао 35 бр нетунквани вафли

 

НАЯ Мляко с какао 15 бр нетунквани вафли

 

НАЯ Мляко с какао 35 бр нетунквани вафли

 

НАЯ Мляко и Какао 150г сухи пасти

 

НАЯ Ягодов сладолед 150г сухи пасти

 

НАЯ Класик 190г нетунквани бисквити

 

НАЯ Какао 200г нетунквани бисквити

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 

5. Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти Ная на стойност минимум 2 лева от посочените продукти в т.4.1. и участващи в Промоцията, от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 търговски обекти и магазини.

5.2. Срещу покупката на продукти с марка Ная на стойност минимум 2 лева от посочените в т.4.1., участникът ще получи на касата на магазина скреч карта, на която има празно поле, където има зона, която следва да бъде изтрита от потребителя. При изтриването на определеното за целта поле, участникът веднага ще разбере дали печели награда или не и съответно каква е наградата, след като види изписана една от следните две опции:

„Опитай пак!“ – участникът не печели награда.

„Честито, печелите футболна топка“ или „Честито, печелите раница Ная“, или „Честито, печелите надуваем дюшек “Puffy”“ - участникът печели една от горепосочените награди.

5.3. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт http://www.prestige96.bg/bg/promo.

6. Награди

6.1. Наградите в Промоцията са както следва:

- 13 бр. футболни топки Adidas Футболна Топка Finale Istanbul Club . Размер 5. TPU покритие и машинно зашити панели.

- 26 бр. раници Quechua, цвят: искрящо царско синьо, черно, кафе с мляко, сивозелено или тъмнорозово ,вместимост 10л, размери 39см х 30см х 12см.

- 10 бр. надуваем дюшек „Puffy”, 35см, 1200г, различни цветове,

6.2. Получаване на наградите:

6.2.1. Спечелените награди се предават на място на печелившите на вход клиенти  на съответния търговски обект.

6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

7. Условия за валидност

7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила.

8. Правни текстове

8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Прекратяване на промоционалната кампания

9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

10. Разни

10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

10.2. Списък на търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Град

Търговски обект:

Адрес

Бургас

БОЛЕРО 11

гр.Бургас, ж.к.Славейков, бл.164

Бургас

" БОЛЕРО 1- ЦЕНТЪР"

бул. "Христо Ботев" №70

Бургас

" БОЛЕРО 2"

жк "Меден рудник", до бл.408

Бургас

" БОЛЕРО 3"

ж.к. "Зорница" бл.47 вх.Е

Бургас

" БОЛЕРО 6"

жк. "Братя Миладинови" , ул."Струма 147"

Бургас

" БОЛЕРО 15"

ж.к. "Изгрев" бл. 101

Бургас

"БОЛЕРО 13"

Бургас, ул. Цар Калоян

Бургас

"БОЛЕРО 12"

Бургас, жк. Лазур, до бл. 71

Бургас

БОЛЕРО АКВА

Бургас, ж.к. Лазур, бл. 163

Поморие

" БОЛЕРО 9 - ПОМОРИЕ"

ПОМОРИЕ ул. "Добри Чинтулов" 48

Созопол

" БОЛЕРО 8 - СОЗОПОЛ"

СОЗОПОЛ, ул. "Републиканска" бл.10 партер

Царево

" БОЛЕРО 4"

ЦАРЕВО ул. "Милин Камък" № 11

Черноморец

" БОЛЕРО 5"

ЧЕРНОМОРЕЦ, ул "Струма" до бл. 3

 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

История за вафлите

История за вафлите

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top