Още

Още

Промоции


Warning: preg_replace() expects at least 3 parameters, 2 given in /home/presa2ag/public_html/game.php on line 26

Национална консуматорска промоция „Бъди активен с Роден край“ в търговска верига „Болеро“ ЕООД

Национална консуматорска промоция „Бъди активен с Роден край“ в търговска верига „Болеро“ ЕООД

Правила за провеждане и за участие в Играта

1. Организатор

1.1. Играта е организирана от „Престиж-96" АД, с ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, наричано по-долу за краткост „Организатор". Изпълнители на промоцията са „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373 и Фийлд Тийм ЕООД ЕИК 20576631, наричани по-долу за краткост „Изпълнители“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.

1.2. Официалните правила на Играта (наричани за краткост по-долу „Правила“ и/или „Правилата“) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на www.prestige-promo.bg/bolero. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес http://www.prestige96.bg/bg/promo. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: +359 886 37 47 99(цената на обаждането е според тарифния план на абоната).

1.3. Играта „Бъди активен с Роден край” се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на всички продукти под марката „Роден край“.

2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Играта „Бъди активен с Роден край”, наричана по-долу за краткост „Играта", стартира от 00:00 ч. на 09.07.2020 г. и продължава до 24:00 ч. на 09.08.2020 г.

2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Играта е валидна за територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96" АД, „Нет Адванс“ ООД и Фийлд Тийм ЕООД, както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.

3.2. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.

3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

4. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват всички разновидности на следните продукти, а именно:

НЕТУНКВАНИ ВАФЛИ

 • РОДЕН КРАЙ 120g нетунквани вафли
 • РОДЕН КРАЙ 360g нетунквани вафли
 • РОДЕН КРАЙ 525g нетунквани вафли
 • РОДЕН КРАЙ 540g нетунквани вафли

ТУНКВАНИ БИСКВИТИ

 • РОДЕН КРАЙ 160g тунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ Златен сезон 135g тунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ Златен спомен 135g тунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ Детски свят 135g тунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ Кафе 135g тунквани бисквити

НЕТУНКВАНИ БИСКВИТИ

 • РОДЕН КРАЙ Какаов крем, слепени 115g нетунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ Ванилов крем, слепени 115g нетунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ Фъстъчен крем, слепени 115g нетунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ Какао 170g нетунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ Масло 165g нетунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ Мляко 165g нетунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ МАКСИ Сметана 230g нетунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ МАКСИ Какао 250g нетунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ МАКСИ Класик 230g нетунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ Обикновени 120g нетунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ Обкновени 190g нетунквани бисквити
 • РОДЕН КРАЙ За торта 250g нетунквани бисквити

СУХИ ПАСТИ

 • РОДЕН КРАЙ Мляко 180g сухи пасти
 • РОДЕН КРАЙ Какао 180g сухи пасти
 • РОДЕН КРАЙ Ягодово сладко 192g сухи пасти

.

4.2. Върху опаковките на участващите в промоцията продукти не е отбелязана изрично възможността да бъде направено участие в Играта.

5. Начин на провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят от посочените в т. 4.1 по-горе продукти на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта, на минимална стойност от 3 лв. с ДДС (три лева) с ДДС  и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

5.2. Участниците закупили продукт с марката „Роден край“ на „Престиж-96“ АД от посочените в т. 4.1 по-горе, могат да участват в томбола за спечелването на 1 от наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

5.2.1. За да участва в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg/bolero номерът на касовия бон, както и да преминат през описаните там стъпки.

5.2.2. За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

Да въведе номера на касовия бон;

Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;

Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

-        Ще запази и покаже касовият бон на куриера при получаването на наградата;

-        След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;

-        След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

5.2.3. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

5.2.4. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

5.2.5. С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 12.08.2020 г.

5.2.6. Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 09.07.2020 г. или след 23:59 ч. на 09.08.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

5.2.7. Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на талон с уникален код в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

5.2.8. С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1.

5.2.9. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са:

а) 1 бр. (един брой) велосипед Leader 27.5"HE-AL-MTB R43 T21 F ADVENTURE, съгласно посочените спецификации в т. 13 от Правилата;

б) 20 бр. (двадесет броя) раници Quechua, цвят: искрящо царско синьо, черно, кафе с мляко, сивозелено или тъмнорозово ,вместимост 10л, размери 39см х 30см х 12см;

в) 10 бр. (десет броя) футболни топки Adidas Футболна Топка Finale Istanbul Club . Размер 5. TPU покритие и машинно зашити панели.

6.2. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

6.3. Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще се проведе на 05.08.2020 г., и ще бъде извършено на случаен принцип чрез томбола измежду всички участници, регистрирали надлежно поне един номер на касов бон.

6.4. Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg/bolero. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

6.5. В срок от 10 (десет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

6.6. Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ талон с уникален код; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ талон с уникален код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

7. Получаване на наградите

7.1. Наградите по т. 6.1, от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

7.3. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

7.4. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касов бон със съответен код, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовият бон с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

8. ДРУГИ

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

8.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволителна или бавно извършена регистрации на интернет адреса www.prestige-promo.bg/bolero.

8.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.prestige-promo.bg/bolero.

8.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.prestige-promo.bg/bolero.

8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.prestige-promo.bg/bolero, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.

8.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства тя не може да стартира на 09.07.2020 г.

8.8. При регистрирането на значителен брой кодове или при регистриране на един код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

9. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА

9.1. За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се обадят на телефон +359 62 61 41 41 (според тарифния план на абоната) от 08:00 до 17:00 часа всеки ден с изключение на официалните празнични дни за 2020 година, за да получат необходимата информация.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Защита на личните данни

10.1.1. Организаторът и Изпълнителите на промоционалната игра  се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.

10.1.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на „Престиж-96" АД.

10.1.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора и Изпълнителите във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: име, фамилия и телефон на участниците, три имена на печелившите и адрес за доставка на печелившите участници.

10.1.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

10.1.4.1Администриране на промоционалната кампания;

10.1.4.2Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.

10.1.5. Организаторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

10.1.6. Лицата, ненавършили 18 години, не следва да участват в настоящата Игра.

10.1.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Правила участникът декларира изрично:

10.1.7.1 че предоставя свои собствени лични данни;

10.1.7.2 че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;

10.1.7.3изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;

10.1.8. Участниците се съгласяват, че Организаторът и Изпълнителите могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението /получаването на наградите от нея.

10.1.9. Организаторът и Изпълнителите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

10.1.10. Организаторът и Изпълнителите определят ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

10.1.11. Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.

10.1.12. Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили или не са избрани като резервни печеливши, се унищожават след края на промоцията.

10.1.14. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на:

10.1.14.1. информация за процесите на обработка;

10.1.14.2. достъп до обработваните лични данни;

10.1.14.3. преносимост на личните данни;

10.1.14.4. коригиране на неточни данни;

10.1.14.5. ограничаване на обработването;

10.1.14.6. възражение за обработването пред Организатора, Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд;

10.1.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).

10.1.15. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

10.1.16. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „Престиж-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

11. Прекратяване на Играта

11.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на: http://www.prestige96.bg/bg/promo.

12. Разни

12.1. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

12.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Фирма Верига

Град

Адрес

БОЛЕРО 11

Бургас

гр.Бургас, ж.к.Славейков, бл.164

"БОЛЕРО 1- ЦЕНТЪР"

Бургас

бул. "Христо Ботев" №70

"БОЛЕРО 2"

Бургас

жк "Меден рудник", до бл.408

"БОЛЕРО 3"

Бургас

ж.к. "Зорница" бл.47 вх.Е

"БОЛЕРО 6"

Бургас

жк. "Братя Миладинови" 40

"БОЛЕРО 7"

Бургас

ул. "Мара Гидик" № 17

"БОЛЕРО 10"

Бургас

ул. "Иван Богоров" № 42

"БОЛЕРО 13"

Бургас

Бургас, ул. Цар Калоян

"БОЛЕРО 12"

Бургас

Бургас, жк. Лазур, до бл. 71

БОЛЕРО АКВА

Бургас

Бургас, ж.к. Лазур, бл. 163

"БОЛЕРО 15"

Бургас

гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.101

"БОЛЕРО 9 - ПОМОРИЕ"

Поморие

ПОМОРИЕ ул. "Добри Чинтулов" 48

"БОЛЕРО 8 - СОЗОПОЛ

Созопол

СОЗОПОЛ, ул. "Републиканска" бл.10 партер

"БОЛЕРО 4"

Царево

ЦАРЕВО ул. "Милин Камък" № 11

13. Спецификации на наградите по 6.1, б. „а“ от Правилата - велосипед Leader 27.5"HE-AL-MTB R43 T21 F ADVENTURE

BC0446202011       27.5"HE-AL-MTB R43 T21 F ADVENTURE

BC0446202014       27.5"HE-AL-MTB R48 T21 F ADVENTURE

Компонент No.      Компонент име     Описание     Количество

FR9100885   рамка алуминиева 27/50-58 HE AL MTB F 43 VB 120/50/44 31.8/27.2 VD 1

FK0500211   вилка "FORK SF 27,5"" HL 386 28.6*25.4*245L*0T/30 YS-727 BLACK MATT , CROWN ALLOY SSABK AND CP STANCHION  , W/V-BRAKE AND DISC BRAKE , T:60MM , W/O LOGO

"         1

HP2300159   кормилна колона   FEIMIN, FP-H863, 1-1/8" AHEAD, STEEL, 28.6/44/30 , W/FP-H863 WASHER W/O LOGO , W/TENSION ADJUSTER HW-21  1-1/8" W/O LOGO , STACK HEIGHT 17.5+4.5=22mm , ED BLACK , W/O LOGO   1

FC2400305   преден зъбен блок FC 170 42/34/24 SPM3-S383CP Stl/Stl Blk/Blk w/CG w/PlastCoat  1

BB2700073   касета средно движение PASO-ML 120L/119MM,WA2B,BRJ B.S. INCL.SCHR.10.9BR? 1

PD2500064   педали         Pedals Fеimin 808 PVC     1

CN2900061   верига         Z7  1/2" x 3/32" for  7-Gear , Roll - 150 METER ,  GREY/BROWN       1,4

CN2900120   верига         Chain Lock 1/2x3/32 Blk for Chain Z610/UG50/HG50 05000-1218SCH-02   1

RD3100168   заден дерайльор    RD TY300 GS Blk Tourney 6/7 Gears Direct Attachment   1

FD3200177   преден дерайльор  FRONT DERAILLEUR, FD-TY500-TS6, TOURNEY,TOP-SWING, DUAL-PULL,FOR REAR 6/7-SPEED,BAND TYPE (W/31.8MM ADAPTER), CS ANGLE: 66-69, FOR 42T, CL: 47.5/50MM, BULK          1

FW3400195  заден зъбен блок   MULTIPLE FREEWHEEL SPROCKET, MF-TZ500-7-CP, 7-SPEED, 14-16-18-20-22-24-28T, W/SPOKE PROTECTOR, BULK  1

ST3300198   превключвател      SHIFT/BRAKE LEVER, ST-EF500-L-2A LEFT 3-SPEED 1800MM EZ-FIRE PLUS, 2F-ALLOY, FOR V-BRAKE, BLACK BULK          1

ST3300199   превключвател      Shift/Brake Lever ST EF500 Blk 2 Finger 7 Gears right w/opti    1

WH11001231          предна джанта      27,5" A-1 W/CNC F AE241 NT 100 BLK STL       1

WH11001232          задна джанта        27,5" A-1 W/CNC R AE241 NT 135 BLK STL       1

TR4300751   гума външна          27.5x2.10 K1027 BK (52-584)      2

TU4400080   гума вътрешна     27.5x2.10/2.35 A/V 40L     2

BT4500075   бандаж за джанта 27*16 OB      2

HL4600024   кормило       #H/BAR MTB-110PP/ISO-M W:620*6°, 11A , W/O LOGO , SS.BED (EN-C)    1

HA4800202   колче за кормило / лапа   Ahead TDS-C41-8  E:105+15*41 W/O LOGO , DIE-CASTING ALLOY , SS.BED  1

GR5000083  грип   #Grip 85B 120mm closed BG BLACK     2

SD5200619   седалка        Saddle GW 628-S1 U Black w/sewed White ends both sides w/double sided logo X-Fact 2015 w/Black clamp w/o spring w/Black Rail  1

SP5300336   колче за седалка    SEAT POST SP-C207 27.2*300 W/O LOGO A356/6061, SS.BED/SS.BED/SS.A.BK   1

SC5400109   скоба за седалка    Seat Clamp CQ01 Blk AL QR 31.8         1

BA5500230   спирачни рамена   #V-Brake C.STAR V993DK Alloy  H:110mm Black F/R      1

BA5500230   спирачни рамена   #V-Brake C.STAR V993DK Alloy  H:110mm Black F/R      1

IW6600041   жило  Inner Wire POWER FRONT: 1.5*1200MM-7*8 HEAD  1

IW6600042   жило  Inner Wire POWER REAR: 1.5*2100MM-7*8 HEAD    1

OT3500290   броня Brake 2P COILED housing - 5MM outer diameter Black          1,7

OT3500291   броня Gear SP LINEAR housing - 4MM outer diameter Black          1,7

FR0100871   компоненти за рамка      Plug for M 5-thread, adapter with lamellas, Black        4

 

 

Нови продукти

НАЯ Суха паста Мляко и Какао 150г

НАЯ Суха паста Мляко и Какао 150г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

История за вафлите

История за вафлите

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top