Още

Още

Промоции

Търговска промоция „Коледа в Метро“ в МЕТРО Кеш енд Кери България

Правила за провеждане и за участие в Промоция

1. Организатор

1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор". Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес https://www.prestige96.bg/bg/promo.

1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96" АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител" и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в търговските обекти и магазините по т. 10.2

1.3. Промоцията „Коледа в Метро!“ се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквитите, участващи в промоцията.

2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1. Промоцията „Коледа в Метро!“, наричана по-долу за краткост „Промоцията", стартира от 00:00 ч. на 12.12.2019 г. и продължава до 24:00 ч. на 31.12.2019 г. или до изчерпване на скреч картите за участие в съответния търговски обект.

2.2. Във всеки един от търговските обекти и магазините, посочени по т.10.2 (наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за провеждане на промоцията.

2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.

2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2  търговски обекти и магазини, намиращи се на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 12.12.2019 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96" АД и служители на търговските обекти, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

 

 

 

 

ТРАЯНА Класик 175g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА Какао 175g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА Портокал 175g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА Лешник 175g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА Мляко 175g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА МАКСИ 285g тунквани бисквити

 

ТРАЯНА Мини Класик 84g тунквани бисквити

 

МИРАЖ Малина 216g тунквани бисквити

 

МИРАЖ Къпина 216g тунквани бисквити

 

МИРАЖ Боровинка 216g тунквани бисквити

 

МИРАЖ Ягода 216g тунквани бисквити

 

МИРАЖ Смокиня 216g тунквани бисквити

 

МИРАЖ Кайсия 216g тунквани бисквити

 

МИРАЖ Вишни 216g тунквани бисквити

 

РОДЕН КРАЙ 160g тунквани бисквити

 

РОДЕН КРАЙ Златен спомен 135g тунквани бисквити

 

РОДЕН КРАЙ Детски свят 135g тунквани бисквити

 

РОДЕН КРАЙ Кафе 135g тунквани бисквити

 

ПРЕСТИЖ 400g тунквани бисквити

 

ПРЕСТИЖ МЮСЛИ Фибра 94g нетунквани бисквити

 

ПРЕСТИЖ МЮСЛИ Лешник 94g нетунквани бисквити

 

ПРЕСТИЖ МЮСЛИ Ябълка 94g нетунквани бисквити

 

ПРЕСТИЖ МЮСЛИ Черен шоколад 94g нетунквани бисквити

 

РОДЕН КРАЙ Сандвич Какао 115g нетунквани бисквити

 

РОДЕН КРАЙ Сандвич Ванилия 115g нетунквани бисквити

 

РОДЕН КРАЙ Сандвич Фъстъци 115g нетунквани бисквити

 

РОДЕН КРАЙ Какао 170g нетунквани бисквити МЕ

 

РОДЕН КРАЙ Масло 165g нетунквани бисквити МЕ

 

РОДЕН КРАЙ Мляко 165g нетунквани бисквити МЕ

 

РОДЕН КРАЙ МАКСИ Сметана 230g нетунквани бисквити МЕ

 

РОДЕН КРАЙ МАКСИ Какао 250g нетунквани бисквити МЕ

 

РОДЕН КРАЙ МАКСИ Класик 230g нетунквани бисквити МЕ

 

РОДЕН КРАЙ Обикновени 120g нетунквани бисквити МЕ

 

РОДЕН КРАЙ Обкновени 190g нетунквани бисквити МЕ

 

РОДЕН КРАЙ За торта 250g нетунквани бисквити МЕ

 

СУТРЕШНО КАФЕ Кафе 156g нетунквани бисквити МЕ

 

СУТРЕШНО КАФЕ Карамел 156g нетунквани бисквити МЕ

 

НАСЛАДКИ Синя слива 155g нетунквани бисквити / 21бр

 

НАСЛАДКИ Смокиня 155g нетунквани бисквити / 21бр

 

НАСЛАДКИ Горски ягоди 155g нетунквани бисквити / 21бр

 

PRESTIGE Oh Lá Lá BROWNIE Йогурт Ягода 153g нетунквани бисквити

 

PRESTIGE Oh Lá Lá BROWNIE Какао 153g нетунквани бисквити

 

PRESTIGE Oh Lá Lá Мармалад Ягода 134g нетунквани бисквити

 

PRESTIGE Oh Lá Lá Мармалад Горски плод 134g нетунквани бисквити

 

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

 

5. Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят поне 1 МЕ* от посочените продукти в т.4.1.  или 3 МЕ* Траяна Мини (*МЕ – Метро единица) и участващи в Промоцията, от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 търговски обекти и магазини.

5.2. Срещу покупката на поне 1 МЕ* от посочените продукти в т.4.1.  или 3 МЕ* Траяна Мини, участникът ще получи от вход клиенти на МЕТРО магазина скреч карта, на която има празно поле, където има зона, която следва да бъде изтрита от потребителя. При изтриването на определеното за целта поле, участникът веднага ще разбере дали печели награда или не, след като види изписана една от следните три опции:

Опитай пак! – участникът не печели награда.

Честито, печелите одеяло/ безжични слушалки/ преносима колонка/ външна батерия. Участникът печели една от горепосочените награди.

5.3. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт https://www.prestige96.bg/bg/promo.

6. Награди

6.1. Наградите в Промоцията са както следва:

- 66 бр. червени поларени одеяла, марка Hiidea, размер 145*95см, 180гр./м2,  брандирано с лого ПРЕСТИЖ.

- 21 бр. преносими Bluetooth колонки за възпроизвеждане на музика, отговаряне на повиквания, увеличаване и намаляване на звука. С включен USB / микро USB кабел за зареждане, материал гумено покритие, размер ф59х55мм, цвят червен и бял.

- 21 бр. безжични Bluetooth слушалки i7S, универсални, с вграден микрофон. Свързаност - Wireless 2 x Bluetooth Bluetooth 4.2. С включен кабел, материал пластмаса, цвят бял, брандирани с лого ХИПЕР.

- 21 бр. преносими  батерии за мобилен телефон 4000 mAh, модел Nibbler, марка Alfa. С включен кабел за зареждане. Размер 9,7х 4,5х 2,3 см, форма правоъгълна, цвят бял, брандирана с лого ХИПЕР.

6.2. Получаване на наградите:

6.2.1. Спечелените награди се предават на място на печелившите на вход клиенти  на съответния търговски обект.

6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

7. Условия за валидност

7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила.

8. Правни текстове

8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Прекратяване на промоционалната кампания

9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.

10. Разни

10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.

10.2. Списък на търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията:

Град

Търговски обект:

Адрес

Благоевград

МЕТРО Благоевград

ул. „Зеленодолско шосе“ № 17, 2700  Благоевград

Бургас

МЕТРО Бургас

бул. „Стефан Стамболов“ № 103, 8008  Бургас

Варна

МЕТРО Варна

район „Вл.Варненчик“, ул. „Атанас Москов“ № 2, 9023  Варна

Велико Търново

МЕТРО Велико Търново

бул. „България“ № 78, 5000  Велико Търново

Плевен

МЕТРО Плевен

ул. „МЕТРО“ № 11, 5800  Плевен

Пловдив

МЕТРО Пловдив

бул. „Санкт Петербург“ № 135, 4023  Пловдив

Пловдив

МЕТРО Пловдив – Марица

ул. „Костиевска“ № 1,  4205  Пловдив

Русе

МЕТРО Русе

бул. „3-ти март“ № 60, 7000  Русе

София

МЕТРО София 1

бул. „Цариградско шосе“ 7-11 км, 1784  София

София

МЕТРО София 2

бул. „Сливница“ № 182, 1331  София

Стара Загора

МЕТРО Стара Загора

ул. „Хрищиян Войвода“ № 30, 6011  Стара Загора

 

Нови продукти

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

НЕобикновени Бисквити Ная Класик 190г

Прясно от фабриката на „Престиж“

» Научи повече

По твой вкус

Любопитно за мюсли

Любопитно за мюсли

» Научи повече
© Всички права запазени „Престиж 96“ АД

Уеб дизайн и програмиране M3 Communications Group, Inc.
 
Top